logo

Fotomonografija Ptice Modraca

Ptice Modraca

„Ptice Modraca“ su plod višegodišnjeg terenskog fotodokumentovanja blizu 60 vrsta ptica u njihovim staništima gdje su obuhvaćeni svi lokaliteti jezera, od otvorene vode, skrivenih uvala, močvara jezera Modrac, obližnjih šuma. Od 2017 godine formirana je baza od nekoliko hiljada fotografija sa Modraca, visoke kvalitete i nakon brižljivo koncipirane selekcije i pripreme, knjiga je ugledala svijetlost dana u ljeto 2021 g. Fotomonografija „Ptice Modraca sadrži 285 HD fotografija na 230 strana, tvrdi uvez, predstavlja svojevrsnu enciklopediju Modraca i rađena je da bude knjiga za sve generacije i sva vremena.

Osnovni motiv da radim na „Ptice Modraca“ predstavljalo je moje divljenje prema prirodnim potencijalima jezera koji se junački bore unatoč brutalnom višedecenijskom zagađenju od strane prljave industrije, komunalnih zagadjivača i primitivnog dijela ovdašnjeg stanovništva. Scene ptica kako tumaraju po ogromnim nanosima smeća, leševi krava kako plutaju ili šporeta zaglavljenih u rudničkom mulju koje svakodnevno mjenjaju strukturu jezera, uzrokovale su u meni veliki impuls da iskoristim materijal koji se gomilao godinama i napravim modernu fotomonografiju posvečenu Modracu. Takva knjiga če sa jedne strane svjedočiti o prirodnim bogatstvima jezera, tvoreći svrsishodnu edukativnu komponentu i s druge strane ukazati na trans-generacijski nerad i nekompetenciju nadležne vlasti Tuzlanskog kantona u neprimjenjivanju Zakona o zaštiti akumulacije Modrac, kao najvažnijeg strateškog vodenog resursa države. U knjizi su prikazane mogučnosti razvoja birdwatchinga (posmatranja ptica) i sva raskoš wildlife fotografije- fotografisanja divljih životinja u njihovom prirodnom staništu.

Savremene civilizacijske norme ukazuju na to da je zdrava okolina najznačajniji preduslov zdravlja, kao i da briga o održanju zdravog okoliša treba da predstavlja hitan prioritet lokalnih zajednica.

Monografija je dostupna za kupovinu u pdf/epub formatu na linku:

https://birdsofbosnia.com/web-shop/ptice-modraca-pdf-epub/

PTICE MODRACA- naslovna knjige

Popunite formu

i preuzmite uvid u monografiju besplatno!!

Name *

Email *