logo

Monografija o sovi maloj usari

Monografija o sovi maloj ušari

Zimu doživljavam kao najdraže godišnje doba jer se od novembra do februara, moja najdraža ptica - mala ušara okuplja u zimska jata širom sjeverne Bosne i Hercegovine. Od 2013. godine posjećujem i fotografišem zimovališta male ušare u sjevernoj Bosni i Hercegovini i svoj višegodišnji rad objedinio sam u fotomonografiji „Urbana dama- Fenomen zimovališta male ušare u gradovima sjeverne Bosne i Hercegovine“ sa izdanjima u bosanskoj i engleskoj verziji.

Sova mala ušara je divna i mistična ptica i istinski ukras BiH gradova sa sjevera, privilegija na koju trebamo biti ponosni.